અભ્યાસ / ભારતમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ વચ્ચે વાલીઓને પોતાના સંતાનો માટે સતાવી રહી છે આ સૌથી મોટી ચિંતા

online education in india student school

કોરોનાએ જીવનનાં તમામ સમીકરણો બદલી નાખ્યાં છે. કોરોનાને કારણે આજે લોકો ચિંતામાં છે કે હવે આગળ જિંદગી કઇ રીતે ચાલશે. આજની આ સૌથી મોટી ચિંતા છે જે અન્ય તમામ ચિંતા પર હાવી થઇ ગઇ છે. આજકાલ માતા-પિતા અને વાલીઓને સૌથી વધુ ચિંતા એ છે કે તેમના સંતાનોના શિક્ષણનું શું થશે? તેઓ કયારે પોતાના સંતાનોનેે શાળા-કોલેજોમાં મોકલી શકશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ