ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ-RC પર્સમાં નથી ? તો પણ પોલીસ નહીં આપે મેમો જાણો આ RIGHT

now-you-can-drive-without-driving-licence-and-rc
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ