મહામંથન / ડોક્ટરો માટે જેનરિક દવાઓ લખવાનું ફરજિયાત કેમ બનાવાયું? સામાન્ય લોકોને કેટલો ફાયદો, શું થશે આને કારણે?

New rules have been announced by the National Medical Commission in which the rules on prescribing generic drugs have been...

નેશનલ મેડિકલ કમિશને તબીબોને ફરજિયાત જેનરિક દવા લખવા જ ફરજ પાડી છે અને જો આ સૂચનાનો વારંવાર ભંગ થશે તો લાયસન્સ રદ કરવા સુધીની પણ કાર્યવાહી થશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ