ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટિપ્સ / બચતના પૈસા પર મેળવવું છે બેસ્ટમાં બેસ્ટ રિટર્ન? તો આ સ્કીમમાં કરો રોકાણ

mutual fund to ppf invest in these schemes for getting high return

મિડલ ક્લાસ માટે કરોડપતિ બનવું એક સ્વપ્ન જેવું છે. આ યોજનામાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહેશે અને તમને તેના પર સારું વ્યાજ પણ મળશે. આ લોકપ્રિય સ્કીમ છે, જેમાં જમા કરેલ નાણાં, મળતું વ્યાજ અને પાકતી મુદત પર મળતી રકમ સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ