નિવેદન / મુદ્દઈ લાખ બુરા ચાહે, હોતા હૈ વહી જો...', દુશ્મનોને ખુલ્લો પડકાર ફેંકતા કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે આપ્યું ચર્ચાસ્પદ નિવેદન

'Muddai Lakhs want bad, the same thing happens...', Agriculture Minister Raghavji Patel gave a controversial statement while...

જામનગરમાં કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. ત્યારે પ્રાકૃતિક કૃષિ પરિસંવાદ કાર્યક્રમમાં નિવેદન આપ્યું છે. જેમાં તેઓએ હમાસ જેમ મિસાઈલ છોડેએ મિસાઈલ ઈઝરાયેલનું ડોમ તૂટી પડે છે. મોદી સરકારે આતંકવાદીઓને ખત્મ કરી સરહદો શાંત કરી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ