ફળશ્રુતિ / બાયોટેક સેક્ટરમાં ગુજરાતની હરણફાળ: બે હજાર કરોડના રોકાણ માટે થયા MOU, 3 હજાર લોકોને મળશે રોજગારી

MOU signed for investment of two thousand crores in biotech sector

ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં બાયોટેકનોલોજી પોલીસીની ફળશ્રુતિ રૂપે રાજ્યમાં બાયોટેકનોલોજી સેક્ટરમાં નવા રોકાણો માટે એક જ દિવસમાં બે હજાર કરોડ રૂપિયાના MOU થયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ