દુર્ઘટના / Libya Flood: કુદરત સામે લાચારી તો જુઓ! 40 હજાર લોકોના મોત, જોતજોતાંમાં તો આખું શહેર જ તબાહ થઈ ગયું

Libya flood: Aging dams broke down and 1.80 crore ton of water gushed down over the eastern Libya town

LIBYA FLOOD: લીબિયાનાં ડર્ના શહેરમાં 1 અઠવાડિયા સુધી વરસાદ વરસ્યો જેના લીધે વર્ષો જૂના 2 ડેમ તૂટી ગયાં. 1.80 કરોડ ટન પાણી ડર્ના શહેર પર ફરી વળ્યું. માહિતી અનુસાર 40 હજારથી વધારે લોકો આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામ્યાં છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ