તમારા કામનું / ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદતા પહેલાં જાણી લેજો આ નિયમ, નહીં તો સીધી 3 વર્ષની સજા, 10 હજારનો દંડ

Know this rule before buying train ticket, otherwise direct 3 years sentence, 10 thousand fine

દેશની મોટી વસ્તી દરરોજ ટ્રેનોમાં મુસાફરી કરે છે. આવી સ્થિતિમાં મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય રેલ્વેએ ઘણા નિયમો બનાવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ