અસરદાર અહેવાલ / VTV IMPACT: UKમાં ફસાયેલા મીથિલ પટેલને મળી મદદ, હોસ્પિટલમાં દાખલ, ભારતીય એમ્બેસી લાવશે પરત, જુઓ શું બન્યું હતું

Indian Embassy will bring back Mithil Patel stranded in UK

UKમાં ફસાયેલા મીથિલ પટેલને મદદ મળી છે હાલ તને હોસ્પિટલમા દાખલ કરાયા બાદ ટૂંક સમયમાં ભારતીય એમ્બેસી મીથિલને ભારત પરત પહોચવા માટે મદદ કરશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ