ચોંકાવનારો સર્વે / OMG! ભારતમાં 10માંથી 7 મહિલાઓ પોતાના પતિને આપે છે દગો, સામે આવી પુરુષોની ભૂલ, જુઓ શું કહે છે સર્વે

In India, 7 out of 10 women cheat on their husbands, it's men's fault, see what the survey says

સર્વે અનુસાર ભારતમાં 10માંથી સાત મહિલાઓ તેમના પતિને દગો આપે છે કારણ કે તેઓ ઘરના કામમાં ભાગ લેતા નથી, સાથે બીજું કારણ એ છે કે થોડા વર્ષો બાદ લગ્ન કંટાળાજનક બની જતાં હોય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ