વીડિયો વાયરલ / અમદાવાદમાં જાણે દેશી દારૂની બજાર હોય તેમ ખુલ્લેઆમ બેરોકટોક દેશી પોટલીઓનું વેચાણ, 'પોલીસ પણ પડખે'!

In Ahmedabad, as if there is a country liquor market, the sale of country pots is open without interruption, 'police is also...

રાજ્યમાં દારૂબંધીના લીરે લીરા ઉડતા જોવા મળી રહ્યા છે.અમદાવાદ તેમજ રાજકોટમાં દેશી દારૂના વેચાણનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો. બુટલેગરો ખુલ્લેઆમ દેશી દારૂનું વેચાણ કરતા પોલીસની કામગીરી પર અનેક સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ