કર્ણાટક / પત્નીની સારસંભાળ કરી શકો તો માતા-પિતાની કેમ નહીં: હાઇકોર્ટે દીકરાઓને પ્રાયશ્ચિતનો મોકો પણ ન આપ્યો, સંભળાવ્યો ચુકાદો 

If you can take care of your wife then why not your parents

Karnataka High Court News: ન્યાયાધીશે કહ્યું, જો કોઈ પુરુષ તેની પત્નીની સંભાળ રાખી શકે છે, તો તે તેની માતાની સંભાળ કેમ ન રાખી શકે? 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ