ધર્મ / દેશભરમાં ઈદની ઉજવણી, જાણો-ક્યારે અને કેવી રીતે થઇ આ તહેવારની શરૂઆત

Eid ul Fitr 2019 know the history of celebrating eid ul fitr and how this festival came into the existence

રમજાનનો મહીનો અલ્લાહની ઇબાદતનો મહીનો માનવામાં આવે છે. આ આખા મહીનો મુસ્લિમ સમુદાયના લોકો 30 દિવસ (ચાંદ હિસાબે ક્યારેક 29 દિવસ) સુધી વિના કંઇપણ ખાધા-પીધા વિના રોજા રાખે છે. જે બાદ 10માં મહીને શવ્વાલની પહેલી ચાંદ વાળી રાત્રીને 'ઈદની રાત' માનવામાં આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ