હેલ્થ / કેન્સર ખતરો 100 ફૂટ દૂર રહેશે, બસ ડાયેટમાં સામેલ કરી દો આ 7 વસ્તુઓ, થઈ જાઓ ટેન્શન ફ્રી

cancer fighting super foods for your diet including apple wallnut grapes

કેન્સરના ખતરાને ઓછા કરવામાં ગાજર પણ અસરકારક છે. ગાજરમાં એવા ગુણ હોય છે જે શરીરમાં કેન્સરને ફેલાતુ રોકવામાં મદદ કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ