જાણવા જેવું / જાણી અચંબિત થઈ જશો! 3.5 કરોડ વર્ષ પહેલા ધરતી પર હતું એલિયન વૃક્ષ, દેખાવ અજીબોગરીબ

Alien tree was on earth 3.5 million years ago, looks strange

આ ઝાડનાં અવશેષો કેનેડાનાં ન્યૂ બ્રુન્સવિકથી મળી આવ્યા છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ એક Sanportdiacollis પ્રજાતિનું ઝાડ છે. જે ખૂબ જ ઊંચા હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ