ચોંકાવનારૂ / શોખ પડ્યો ભારે!  ફેશનના ચક્કરમાં એક મહિલાના સ્તન ફાટયા, હવે દેખાઈ છે એલિયન જેવી

A woman's breasts burst during surgery in a fashion frenzy

ફેશનના ચક્કરમાં એક મહિલાના સ્તન ફાટયા હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેને લઈને હવે મહિલા એલિયન જેવી દેખાઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ