તમારા કામનું.. / ફ્રિજમાં ગૂંથેલો લોટ મૂકવામાં 99 ટકા લોકો કરે છે ભૂલ, સાચી રીત જાણી લેજો, ફાયદામાં રહેશો

99% of people don't know the right way to store kneaded dough in the refrigerator

ઘણા લોકો લોટ બાંધ્યા પછી તેને ફ્રીજમાં રાખે છે. લોટને બગડતો અટકાવવા માટે રેફ્રિજરેટર શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. આપણે તેને 3-4 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકીએ છીએ.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ