સરકાર / 1 કરોડ પરિવાર કમાશે 30 હજાર, સોલર રુફ ટોપ યોજના પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય

1 crore families will earn 30 thousand, Modi government's big decision on solar roof top scheme

1 કિલો વોટનો  ઈન્ટોલેશન પર રૂપિયા 30 હજારની અને 2 કિલો વોટના ઈન્ટોલેશન પર રૂપિયા 60 હજારની સબસીડી પણ મંજૂર કરવામાં આવી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ