મહામંથન / દીકરીઓની આત્મરક્ષાની વાતે વિવાદ કેમ, ગગજી સુતરિયાએ કેમ રિવોલ્વરની વાત કરી? પાટીદાર નેતાએ જ નિવેદન સામે ચીંધી આંગળી

Why the controversy regarding self-defense of daughters, why did Gagji Sutaria talk about revolver? Patidar leader himself...

પાટીદાર દીકરીઓ તેઓની સુરક્ષા માટે રિવોલ્વર લઈને શોપીંગ કરવા જવું જોઈએ તેવું સરદારધામનાં અધ્યક્ષ ગગજી સુતરિયાએ નિવેદન આપ્યું છે. ત્યારે દીકરીઓની સુરક્ષાને લઈ આટલો વિવાદ કેમ?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ