પોલીસ અરજી / આતો કેવી નફફટાઈ.! ગ્રાહકે પૈસા ચૂકવ્યા પણ તોય સામાન ન આપ્યો, નડીયાદના ગ્રાહકને ડી-માર્ટ મોલનો કડવો થયો અનુભવ

What a mess! Customer paid money but goods not delivered, Nadiad customer has bitter experience at D-Mart Mall

નડીયાદનાં ગ્રાહકને ડી માર્ટ મોલનો કડવો અનુભવ થયો છે. ત્યારે ઉત્તરસંડા રોડ પર આવેલ ડી માર્ટમાં આ બનાવ બન્યો હતો. જેમાં ગ્રાહકે પૈસા ચૂકવ્યા બાદ પણ ડી માર્ટ દ્વારા તેઓને સામાન આપવામાં આવ્યો ન હતો. જે બાદ ગ્રાહક દ્વારા ડી-માર્ટમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ