અરેરાટી / પરીક્ષાના નબળાં પરિણામ બાબતે સંતાનને કઈ પણ કહેતા પહેલા વિચારજો, જામનગરમાં ભાજપના નેતાની દીકરીએ ભરી લીધું આવું પગલું

Think before you tell your children anything about poor results of exams, BJP leader's daughter took such a step in Jamnagar

જામનગરમાં ભાજપના અગ્રણી નેતાની પુત્રીએ મોત વહાલું કરતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. પુત્રીને નાની શી બાબતમાં ઠપકો આપતા લાગી આવ્યું હોવાના પરિણામે આત્મહત્યા વહોરી લેતા શહેરભરમાં ચકચાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ