મહત્વનો નિર્ણય / રાજકોટમાં ખાનગી લક્ઝરી બસોની 150 ફૂટના રોડ પર પ્રવેશ બંધીને લઇ સૌથી મોટા સમાચાર, અપાઇ રાહત

The biggest news in Rajkot is the closure of the entry of private luxury buses on the 150 feet road, relief is given.

રાજકોટમાં ખાનગી લકઝરી બસનાં પ્રવેશ બંધીને લઈને ખાનગી ટ્રાવેલ્સ દ્વારા પોલીસ કમિશ્નરને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે બાદ ટ્રાવેલ્સ એજન્સીઓને રાહત મળી છે. ત્યારે આગામી 6 મહિના સુધી ટ્રાવેલ્સ એજન્સીઓ 150 ફૂટ રોડ ઉપર બસ સંચાલન કરી શકશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ