લાલચ બૂરી બલા હૈ / કડી-કલોલના દંપતીને વિદેશ જવાનો મોહ પડ્યો ભારે, અમેરિકાનું સ્વપ્ન બતાવી 2 એજન્ટોએ રૂ. 16 લાખ ખંખેરી લીધા

The agent extorted Rs 16 lakh from the couple of Kadi and Kalol by luring them to go abroad

વિદેશ જવાની લાલચ આપી કડી અને કલોલના દંપતી પાસેથી એજન્ટે રૂપિયા 16 લાખ પડાવ્યા, બંને દંપતીએ એજન્ટ કમલેશ બારોટ અને રાજેશ સામે નોંધાવી ફરિયાદ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ