મોટો દાવો / 100 વર્ષ જીવનારા લોકોના સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય આવ્યું સામે, ભોજનમાં આ ચીજ સામેલ કરીને ભોગવો દીર્ઘાયું

The #1 Best Food to Eat to Live to 100, Science Says

ધ અમેરિકન જર્નલ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ મેડિસિનના સંશોધનમાં 100 વર્ષ જીવનારા લોકોના સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય બહાર આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ