શ્રાદ્ધ / 20 સપ્ટેમ્બરથી શ્રાદ્ધ પક્ષ : ન કરવા જોઈએ આ સાત કામ, જાણો કઈ રીતે શરૂ થઈ પરંપરા 

Shraddha Paksha from September 20: These seven works should not be done, Learn how the tradition started

ભાદ્રપક્ષ મહિનાની પૂર્ણિમાથી અશ્વિન મહિનાના નવા ચંદ્ર સુધીના સમયગાળાને શ્રાદ્ધ પક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસોમાં પૂર્વજોની આત્માની શાંતિ માટે તર્પણ, પિંડ દાન કરવામાં આવે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ