આનંદો / કચ્છના પશુપાલકો માટે ગુડ ન્યૂઝ, સરહદ ડેરીએ ખરીદ ભાવમાં કર્યો વધારો, જાણી લો નવો ભાવ

Sarhad Dairy decision in the interest of cattle farmers, The price of milk has been increased by Rs 15 per kg of fat.

Sarhad Dairy : સરહદ ડેરીનો પશુપાલકોના હિતમાં નિર્ણય: દૂધના પ્રતિ કિલો ફેટના ભાવમાં 15 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે, ગાયના દૂધના પ્રતિ કિલોના 40.50 રૂપિયા મળશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ