હેલ્થ અપડેટ / કોરોના-ફ્લૂને લઈને આવી ગઈ કેન્દ્રની ગાઈડલાઈન, રાજ્યોને અપાયા મોટા આદેશ, દેશમાં બે વાયરસનું જોર

 Rajesh Bhushan writes to Chief Secretary all States over the rising trend in other Influenza-like Illnesses

દેશમાં એડિનોવાયરસ અને એચ3એન2 વાયરસના કેસ વધી રહ્યાં હોવાથી કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યો માટે એક ગાઈડલાઈન બહાર પાડી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ