મહામંથન / ખાનગી કોચિંગ ક્લાસ ઉધઈ જેવા, શાળાઓ સદ્ધર બને તો તેનો છેદ જ ઉડી જાય, હોશિયાર તો ગમે ત્યાં ઉગી નીકળવાના

Private coaching classes are like termites, if the schools become profitable, they will fly away, the talented will spring...

કોચિંગના નામે ચાલતી લૂંટ ક્યારે બંધ થશે. કોચિંગ વિના વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી શકતા નથી. ત્યારે ખુલ્લેઆમ લૂંટ ચલાવતા ક્લાસિસો પર તવાઈ ક્યારે આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ