સુરત / ધ કેરલા સ્ટોરી'' ફિલ્મ જોવા જનારે નહી ખર્ચવું પડે રીક્ષા ભાડુ, યુવાધન ફિલ્મમાંથી કંઈક શીખે તે માટે અનોખી સેવા

People who go to watch the movie

સુરતમાં રિક્ષાચાલક યુવાન દ્વારા અનોખી સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં ''ધ કેરલા સ્ટોરી'' ફિલ્મ જોવા જનારાને નિશુલ્ક સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ