આરોગ્ય / શરદી-ઉધરસનો ચમત્કારી ઈલાજ, એન્ટિ-ડાયાબિટીક ગુણવાળા આ સફેદ વૃક્ષના પાન ખાઓ, સાઇનસમાંથી પણ મળશે રાહત

Miracle cure for cold cough Eucalyptus leaves with anti diabetic properties

નીલગિરીના તેલના ઘણા ફાયદાઓ છે. નીલગિરીનું વૃક્ષ સફેદ રંગનું હોવાથી તેને સફેદા પણ કહેવામાં આવે છે. તેના પાન ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે  ઘણા ગુણકારી હોય છે. તેમાં ખાસ એન્ટિ-ડાયાબિટીક ગુણ હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ