તમિલનાડુ / ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર! ધારાસભ્ય નહીં, રાજ્યપાલ જ વિધાનસભામાંથી વોકઆઉટ થઇ ગયા, કારણ ચોંકાવનારું

In Tamil Nadu, the Governor walked out of the House in just 2 minutes

Tamil Nadu Assembly Latest News: ભારતના સંસદીય ઈતિહાસમાં આ પહેલી ઘટના છે જ્યારે રાજ્યપાલે સંબોધન વાંચ્યું ન હતું અને વોકઆઉટ કર્યું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ