ચોંકાવનારૂ / WHO જાહેર કર્યા બ્લડ પ્રેશરથી પીડિત દર્દીના વૈશ્વિક આંકડા, ભારતમાં આટલા કરોડ લોકો છે BPની ચપેટમાં

In 1990 there were 65 crore BP patients. Which has increased to 130 crores in 2019.

1990માં બીપીના દર્દીઓ 65 કરોડ હતા. જે વધીને 2019માં 130 કરોડ થઈ ગયા છે. તેમાંથી 1 કરોડ 80 લાખ લોકો માત્ર હાઈ બ્લડ પ્રેશરને કારણે અકાળે મૃત્યુ પામ્યા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ