તમારા કામનું / અચાનક પૈસાની જરૂર પડે  તો પર્સનલ લોન લેવી કે ગોલ્ડ લોન? જાણો કયો વિકલ્પ છે શ્રેષ્ઠ 

If you need money suddenly, take a personal loan or a gold loan? Find out which option is best

પૈસાની જરૂર હોય ત્યારે લોન લેવા સિવાય પાસે કોઈ વિકલ્પ બચતો નથી. આવી સ્થિતિમાં બે પ્રકારની લોન ધ્યાનમાં આવે છે પર્સનલ લોન અને ગોલ્ડ લોન. ચાલો જાણીએ બંનેમાંથી કઈ લોન લેવી જોઈએ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ