તમારા કામનું / રક્ષાબંધન પહેલા સોનાની ખરીદી કરવા ઈચ્છતા હોવ તો જલ્દી કરો! આ રહ્યા લૅટેસ્ટ રેટ

Hurry up if you want to buy gold before Rakshabandhan! Here are the latest rates

હાલ રક્ષાબંધનનો તહેવાર નજીક છે એટલા માટે આજે સોનાની કિમતમાં થોડો વધારો જોવા મળ્યો હતો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ