કામની વાત / વિદેશમાં રહેતા દીકરા-દીકરી સુધી પહોંચાડવા છે રૂપિયા! તો ચિંતા ન કરો, બસ ફૉલો કરો આ સ્ટેપ્સ

how to send money to your child living abroad see full details here

તમારુ બાળક વિદેશમાં છે, અને તમારે તેને રુપિયા મોકલવા છે, તો જાણી લો આ વિગત અને બજેટ 2023નો નવો નિયમ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ