સાવધાન / H3N2 વાયરસ પર કોરોના વેક્સિન કેટલી અસરકારક? કોને સૌથી વધુ જોખમ, ડૉક્ટરોએ આપી આ સલાહ

H3N2 virus corona vaccine new virus doctors advised careful influenza spread

આ નવા વાયરસનું નામ H3N2 છે જે ઈન્ફ્લુએન્ઝા A વાયરસનો પેટા પ્રકાર છે. ડૉક્ટર્સનું કહેવું છે કે H3N2ને રોકવા માટે મોનિટર કરવાની અને સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે જેથી તેને ફેલાતો અટકાવી શકાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ