તમારા કામનું / સોના- ચાંદીની કિંમતોમાં આજે ભારે ઘટાડો, ફટાફટ જાણો 10 ગ્રામ ગોલ્ડનો ભાવ

gold price today 23 september 2021 fall sharply silver drop to 60585 rupees check latest rates

આજે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ