નવતર પ્રયોગ / બીચ પર સાફસફાઇથી લઇને લાઇબ્રેરીમાંથી પુસ્તક શોધવા સુધીની કામગીરીથી હવે છૂટકારો, જુઓ સુરત-મહેસાણાના વિદ્યાર્થીઓએ કેવો આવિષ્કાર સર્જ્યો

From cleaning the beach to finding a book in the library, now free from work, see how the students of Surat-Mehsana created...

આધુનિક ટેકનોલોજીનાં માધ્યમથી લોકો સરળતાથી ઝડપી કામ કરી શકે છે. ત્યારે સુરતનાં એન્જીનીયરીંગનાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અનોખો રોબોટ બનાવ્યો છે. જે દરિયાને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ કરે છે. તો મહેસાણા ગણપતિ યુનિ. નાં વિદ્યાર્થી દ્વારા પણ યુનિક રોબોટ બનાવ્યો છે. જે લાઇબ્રેરીમાં લાઇબ્રેરીયનનું કામ કરે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ