નિવેદન / પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થાય તે પહેલા જ ઈસુદાન ગઢવીએ કર્યો મોટો દાવો, કહ્યું આટલી સીટ તો જીતી જ જઈશું 

Even before the completion of the first phase of voting, Yesudan Gadhvi made a big claim, saying that we will win this many...

પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં 4 વાગ્યા સુધી 54 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. તેવામાં હવે ઇસુદાન ગઢવીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં 4 વાગ્યા સુધી 54 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. તેવામાં હવે ઇસુદાન ગઢવીનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ