સાયન્સ / હવે માનવ મગજને કંટ્રોલ કરશે Elon Musk? તમારા વિચારતાની સાથે જ કીબોર્ડ અને કર્સર દોડવા લાગશે

Elon Musk Neuralink Project to start human trial of brain implant for paralysis patients

Elon Musk Neuralink Project: આ સ્ટડીમાં એક રોબોટ સર્જરી કરીને વ્યક્તિના મગજ પર એક બ્રેઈન કોમ્પ્યુટક ઈન્ટરફેસને ઈમ્પ્લાન્ટ કરશે. તેની મદદથી તે ચિપ મૂવ અને ઈન્ટેન્શનને રિસીવ કરશે. તેના બાદ આગળ કમાન્ડ આપશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ