સ્વાસ્થ્ય / બ્રશ દરમ્યાન તમારા દાંતમાંથી લોહી તો નથી પડતું ને? તો ચેતી જજો!

Do not ignore toothache, bleeding or swelling

સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંત મુજબ દાંતમાંથી લોહી નીકળવાના અનેક કારણો હોય શકે છે. ઘણીવાર પેઢામાં સોજાને કારણે પણ લોહી નીકળી શકે છે. આ પેઢામાં બીમારીની શરૂઆતના લક્ષણો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ