હેલ્થ ટિપ્સ / શિયાળામાં હાર્ટ એટેકનું વધતું જોખમ! કેવી રીતે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને શરીરમાંથી કાઢવો? બસ આટલું કરો પછી નો ટેન્શન

Cholesterol Control Tips: If bad cholesterol is rising in winter, include these 5 things in your diet.

કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ ટિપ્સ કોલેસ્ટ્રોલ એક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે જે આજે ઝડપથી વધી રહી છે. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે શરીરને સારા કોલેસ્ટ્રોલની જરૂર છે, પરંતુ આજની ખરાબ જીવનશૈલીને કારણે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધી રહ્યું છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ