મિશન Chandrayaan 3 / લેન્ડર વિક્રમ અને રોવર પ્રજ્ઞાનને ચંદ્ર પર હજુ આટલાં દિવસ સુધી રાહ જોવી પડશે? જુઓ શું કહે છે નવું અપડેટ

Chandrayaan 3 Lander Vikram and rover Pragyan have to wait for so many more days on the moon? See what the new update says

ચંદ્ર પર રાત પડવાને કારણે આ મહિનાની શરૂઆતમાં બંને મોડ્યુલ સ્લીપ મોડમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા અને હવે ફરી સૂર્યાસ્ત સુધી વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવરને ફરી જગાડવાના કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ