તમારા કામનું / આ નંબરો પરથી તમને કોલ આવે છે? તો ભૂલથી પણ રિંગ ઉપાડતાં નહીં, એકાઉન્ટ થઈ જશે તળિયા ઝાટક

 business cyber fraud online fraud phone call fraud account

અજાણ્યા નંબરથી કોલ આવે તો જવાબ આપતા પહેલા સો વખત વિચારવા જેવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે જેમાં ફોનમાં વાત ચાલુ હતી. આ દરમિયાન મહિલાના ખાતામાંથી 10 હજાર ઉપડી જતા ચકચાર જાગી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ