ઈલાજ / ગરમ ખાવાનું કે ચાથી જીભ દઝાઈ ગઈ છે? તો તાત્કાલિક આ ઘરેલુ નુસખા અપનાવજો, એક જ દિવસમાં થઈ જશે નોર્મલ

Burnt tongue from hot food can be cured with home remedies

ઉતાવળમાં ગરમ જમવાનું આરોગી લીધા બાદ જીભ બળી જાય તો ઠંડા પાણીથી કોગળા કરવા સહિત આ ઘરેલું ઉપાયથી રાહત મળી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ