તમારા કામનું / ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ પાસેથી ફીસના રૂપમાં ઘણા પૈસા વસૂલે છે બેન્ક, તમે પણ ધ્યાન ન આપતા હોવ તો ખાસ જાણી લેજો

Banks collect a lot of money from credit card users in the form of fees if you are not paying attention, know this

ઘણી બેંકો ક્રેડિટ કાર્ડ ઇશ્યુના પ્રથમ વર્ષમાં જોઇનિંગ ફી લે છે. તેઓ બીજા વર્ષથી વાર્ષિક ફી લેવાનું શરૂ કરે છે. આ ફી 10,000 રૂપિયા સુધીની હોઈ શકે છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ