પ્રતિક્રિયા / 'મારી ફિલ્મો લોકો છુપાઇ-છુપાઇને જોતા, ચરિત્ર પર સવાલ...', અનુરાગ કશ્યપનું ચોંકાવનારું નિવેદન

Anurag kashyap films were watched like porn director spoke about his struggle

અનુરાગ કશ્યપે જણાવ્યું કે લોકો તેની ફિલ્મો છુપાઈને જોતા હતા. તેમની નૈતિકતા અને ચારિત્ર્ય પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ