જઘન્ય અપરાધ / રાજસ્થાનમાં 12 વર્ષની માસૂમ દીકરી સાથે પહેલા ગેંગરેપ, પછી કોલસાની ભઠ્ઠીમાં જીવતી સળગાવી, ચાંદીના કડાથી થઈ ઓળખ 

An innocent 12-year-old girl was gang-raped and burnt alive in a coal furnace in Rajasthan

Rajasthan News: ઘરેથી બકરા ચરાવવા ગયેલ દીકરી પર સામૂહિક બળાત્કાર બાદ ભઠ્ઠીમાં સળગાવી દેવામાં આવી, પરિવારે ભઠ્ઠી પાસે ચાંદીના કડા જોતાં ખબર પડી કે...... 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ