જાણવા જેવું / કારેલાં અને ભીંડા શાકભાજી નહીં ફળ છે! વર્ષોથી ફળને શાક સમજીને ખાઈ રહ્યા છો? બીજા બે નામ તો હજુ ચોંકાવના

Amazing fact about vegetables : These vegetables that are actually fruits

Vegetable That Are Fruits: કેટલીક વાર આપણે નથી જાણતા કે આપણે જે ખાઈએ છીએ, તે શાકભાજી છે કે ફળ. એવાં કેટલાંક ફળ છે જેને આપણે શાકભાજી સમજીને ખાઈએ છીએ.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ