ક્રાઈમ / હિંદુ દેવતાનું અપમાન કરવા બદલ ઓલ્ટ ન્યૂઝના કો-ફાઉન્ડર મોહમ્મદ ઝુબૈરની દિલ્હી પોલીસે કરી ધરપકડ

Alt News co-founder Mohammed Zubair arrested in Delhi

હિંદુ દેવતાના અપમાન બદલ દિલ્હી પોલીસે ઓલ્ટ ન્યૂઝના કો-ફાઉન્ડર મોહમ્મદ ઝુબૈરની ધરપકડ કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ